AM Italia plans to shut down Ilva blast furnaces by January 15
 EUROMETAL  // AM Italia plans to shut down Ilva blast furnaces by January 15

NEWS