NORSK STÅLDAG 2018

1. November – Grand Hotel, Oslo

08:00 Registratioin and coffee

08:55 Opening
ved konferanseleder

Tema: Økonomi & marked

09:00 Oljeopptur og vekst i industrien. Hvor lenge vil dette vare? 
– utsikter for norsk økonomi
ved Kari Due-Andresen, sjefsøkonom i Handelsbanken

09:30 Stålmarkedet og prisutviklingen på stål
– stål- og metallprisene har steget markant siste året, vil dette fortsette?
– hvordan påvirkes metallprisene av nye tollbarrierer?
ved Arne Reinertsen, E.A. Smith

Tema: Faglig

09:50 Hvordan oppleves det å arbeide i stålbransjen? 
– erfaringer fra en yngre medarbeider
ved Leif G. Hübert, Norsk Stål og YSN (Yngres Stål Nettverk)

10:00 Endringer i EN 1090-2
– de viktigste endringene
ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

10:25 Presentasjon av utstillerne
ved konferanseleder 

10:30 Kaffepause

11:00 Endringer i EN 1090-2
– innføring av sveisekontrollklasser (WIC)
ved Liv Eltvik, Aas-Jakobsen

11.15 Norge rundt
– faglige aktiviteter og stålprosjekter siste år
ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

Tema: Miljø

11.45 HYBRIT, på vei mot fossilfri stålproduksjon
– et pilotprosjekt fra SSAB, LKAB & Vattenfall
ved Johan Larsson, SSAB

11:55 Ny info-side og handelsportal for brukte materialer
– ett oppfølgende tiltak av ombruksprosjektet
ved Lasse Kilvær, Norsk Stålforbund og repr. fra MetalSupply

Tema: Ny teknologi

12:10 3D scanning, fra prosjekteringsfase til As-built og FDV
– framtidens måleverktøy for nybygg og rehabilitering
ved Alexander Tombre, Pro Consult

12:30 Lunsj

13:30 Verdens første 3D-printede stålbru i Amsterdam
– erfaringer og utfordringer med 3D-print
– hvilke 3D-printede stålkonstruksjoner kan vi vente oss i framtiden?
ved Gijs van der Velden, MX3D

14:10 Robotisert produksjon ved hjelp av CNC-maskiner fra Voortman
– Stålfabrikkens nye automatiske bearbeidingslinje
ved Jon Olav Kvåle, Skanska Stålfabrikken

14:30 Robotisert produksjon ved hjelp av CNC-maskiner fra FICEP
– automatisert produksjon av stålkonstruksjoner
ved Mark Jones, FICEP

14:50 Kaffepause

Tema: Stål og arkitektur

15:20 Kistefos museum
– et spektakulær stålbygg over Randselva
ved David Zahle, BIG – Bjarke Ingels Group

16:00 Hvordan designe stål utenfor boksen?
– kreative ståldetaljer som “løfter bygget”
ved Børre Skodvin, Jensen & Skodvin Arkitektkontor

16:30 Stålarkitektur de siste 25 år
– og tiden framover

ved Reiulf Ramstad, Reiulf Ramstad Arkitekter

17:00 End

18:30 Aperitiff og mingling i Stålbaren

19:00 Banquet, with entertainment
– og utdeling av Stålprofilen, en hederspris